Visdomstand

Fråga:

Har på underkäkens högra sida en visdomstand som växer med kronan rakt mot framförsittande tand, den ligger i stort sätt vågrätt.
Har ibland känningar av den med värk.
Tandläkare har påpekat i många år att jag ska låta operera bort den, men har dragit på det pga tandläkarskräck, nu har jag trots det fått en tid på en klinik för operation, men är nu efter att ha läst om komplikationer vid/efter tand/käkoperationer smått vettskrämd!
Nu till frågan: hur mycket kan denna visdomstand påverka mitt övriga hälsotillstånd, jag har under de senaste åren haft olika symptom med bla yrsel, värk i leder, svag i muskler, kort och gott sjukdomskänsla i kroppen men utan feber.
Efter omfattande undersökningar och provtagningar har ingenting visat på någon avvikelse från det normala.
Kan denna tand vara inblandad i detta med tanke på nerverna som finns runt käken trots att jag inte har så stora besvär utav den vad beträffar värk?
Kan du lugna mig inför operationen, hur stor är risken att komplikationer uppstår?

Svar:

Hej!
Visdomständer kan ställa till besvär både när de kommer och när de ska tas bort.
I ditt fall så har man tagit ställning efter en grundlig undersökning och planerat en säker borttagning på specialistklinik.
Det ger de bästa förutsättningar för en komplikationsfri behandling.
Om visdomstanden har kontakt med munhålan genom en öppning i tandköttet kan ju bakterier komma in och ställa till en infektion.
I så fall får du rejäl värk och svullnad och märker klart vad som är på gång.
Så verkar inte vara fallet och det är inte troligt att visdomstanden är orsak till dina symptom.
Det kommer att gå fint att ta bort tanden – men du får nog räkna med lite besvär efteråt – det blir ju ett sår som sys med några styng. Din tandläkare kommer att hålla koll och att förse dig med smärtlindring om så behövs.
Lycka till!