Vem ska jag lita på?

Fråga:

Vid första besöket hos ny tandläkare A, hittade han 4 hål. Då jag inte riktigt kände rätt personkemi med honom, sökte jag annan tandläkare B. Denne hittade dock bara 2 hål. Nämnde vad A hittat och B kollade igen. Nej, han hittade inga hål. Efter att de två hål han hittade åtgärdats, bad jag honom skicka efter journal från A. Detta är nu gjort och jag har varit på återbesök hos B. Trots uppgifter från A, kunde B inte hitta några hål på de angivna tänderna.
Vad gör jag nu? Vem ska jag lita på?

Svar:

Det allra viktigaste vid val av behandlare är att personkemin funkar och att patienten känner sig trygg och sedd.
Diagnostiken är inte absolut – utan ofta en bedömningsfråga utifrån tandläkarens kunskap/erfarenhet/arbetssätt mm. Gränsen för när man anser att ett kariesangrepp faktiskt ska lagas skiljer mellan tandläkare – det visar många studier som gjorts.
Viktigt är med kontinuitet – och att se patienten år från år – det ger en säkrare bedömningsgrund – än att bedöma en ny patient.
Stanna där du känner dig bra och nöjd och bygg en relation med din tandläkare!