Vem kan man lita på?

Fråga:

Hej!
Jag undrar vad som är bästa strategin i ditt tycke: År 2004 lät jag göra några tandfasader på tre kindtänder på var sida av överkäken i kosmetiskt syfte. I samband med detta gjorde tandläkaren två lagningar var av den ena var på tanden längst bak (7:an tror jag, har inga visdomständer i överkäken) på vänster sida i överkäken. Jag minns att tandläkaren sa ”Oj, det blev visst djupt”, men som lekman sa det inte mig så mycket. Inte långt senar började jag få ont i det området, men trots många besök hos samma tandläkare (som jag betalade för varje gång) hittade han inget fel. Åren gick med tidvis fruktansvärda nervsmärtor och huvudvärk (som jag annars aldrig har). Efter närmare tio år ficka jag en varfistel och vände mig då till en annan tandläkare som såg att jag behövde rotfylla tanden. Gjorde en sådan hos en specialist men efter ett år gick tanden sönder och jag behövde vända mig till en käkkirurg som opererade bort tanden och en stor bit av tandbenet eftersom det var illa påverkat av infektionen.
Två av kindtänderna som fick tandfasader 2004 hade gamla lagningar som fick ny komposit samma år av tandläkaren i samband med att han satte fast fasaderna. Denna komposit har till viss del nötts bort och behöver nu bättras på. Jag undrar därför om jag vågar/borde vända mig till tandläkaren som gjorde fasaderna och kompositlagningen eller om jag borde anlita någon annan tandläkare istället? Vill inte hamna mellan stolarna ifall det sker något med fasaderna som sitter på tänderna vars komposit behöver bättras på, där den nya tandläkare kanske skyller på att tandläkaren som satte på fasaderna inte har gjort det ordentligt/på rätt sätt. Känner dock inte ett så stort förtroende för tandläkaren som satte på fasaderna eftersom han har gett mig 14 år av smärta och problem samt kostat mig både en tand, tandben och en massa pengar! Samtidigt är det ju han som förhoppningsvis vet hur fasaderna sitter. Har förstått av andra tandläkare att de är fastsatta på ett något annorlunda sätt eftersom fasaderna sträcker sig över en del av tuggytan.
Ytterligare en fråga är om detta förfarande är rätt och bara ”sånt som händer”? Ska jag både ha så där ont och så många problem och kostnader och ha blivit stympad medan tandläkaren som tog död på tanden utan att rotfylla den på en gång bara inte får ta några konsekvenser alls? Specialisten som gjorde rotfyllningen sa att tanden borde ha rotfyllts på en gång innan den hann bli infekterad.
Tacksam för svar!

Svar:

Hej!
Om fasaderna och compositen fungerat ok sedan 2004 så är det hyggligt resultat av behandlingen.
När framtänder, som har större compositfyllningar ska förses med porslin är det oftast en bra idé att utforma porslinsersättnigen
så att den gränsar till tandsubstans och inte till fyllningsmaterial. Detta för att undvika den situation som nu uppstått vid dina fasader.
Det kan ha funnits andra skäl till att dina fasader utformades som de gjorde, fråga din tandläkare.
Avseende den förestående justeringen av fyllningarna kan det vara bra att låta den som utfört ursprunget göra justeringsjobbet.
Dock med reservationen, enligt min 45 åriga erfarenhet är det mycket viktigt att patienten känner sig trygg och har förtroende för sin behandlare
för ett lyckat resultat.
Angående den tand som värkt och besvärat länge och som nu tagits bort, ibland är diagnostiken svår och inte alldeles svart/vit. Att pulpan blir inflammerad
under ett djupt kariesangrepp och därav djup fyllning, det är det som tämligen ofta händer. Orsaken till pulpainflammationen är inte tandbehandlingen,
utan det djupa kariesangrepp som föranledde behandlingen. Med facit och de symptom du haft borde man nog rotbehandlat tidigare.
Nu är nu och känn efter inför val av behandlare så att du känner dig trygg och nöjd.