Värk i en rotfylld tand + krona

Fråga:

Fick en krona hörntand i december- 19 blev inte bra den värkte och och kändes som den inte fick plats,tandläkaren filade lite, men den fortsatte att göra ont då rotfyllde hon tanden fortfarande ont.
15 april tappade jag kronan, hon kunde inget göra för att jag är 77 år ( Corona) hon säger att jag får en ny krona på garantin, men att jag får betala för ett
kolstift annars kan hon inte fästa en ny krona ( fortfarande värk i tanden som är kvar) .
Där är vi inte överens, jag tyckte att hon gjort fel eftersom kronan lossat, dåligt underarbetes tyckte jag..skall tillbaka 10/11 känns olustigt att gå dit.
Hon vill sätta dit den nya kronan, är det någon mening med det när den värker ? Efter som vi inte är överens, har hon sagt att jag kan få en annan tandläkare.
Tacksam för råd hur jag skall göra.

Svar:

Hej!

Tandvård utförs på individnivå i olika biologiska system och med varierande respons och utläkning på insatt åtgärd. Vid varje terapival görs en kvalificerad prognos och riskbedömning och i ditt fall bedömdes det bästa för  tanden initialt vara en fullkrona.

Dock blev du inte symptomfri och första misstanke kan då vara att den är något för hög i bettfunktion och eftersom porslin inte låter sig gnisslas in så blir tanden öm. Justeringen löste inte problemet och då misstänker man att pulpan inte mår bra och att tanden bör rotbehandlas.

Det går inte att helt förutse pulpastatus i samband med preparation för kronan, vi kan ju inte se in utan får stödja oss på symptom/symptomfrihet. När en rotbehandling konstaterats nödvändig görs den om möjligt genom kronan. Detta medför dock att tandsubstans måste avverkas på vägen in till pulparum och rotkanaler och fästet försvagas.

Uppbyggnad av resterande tandsubstans gör bl a med stift så som din tandläkare föreslår. Garantiåtagande avseende kronan är ekonomiskt och rotbehandlingen och stift/uppbyggnad är tillkommande behandlingar som du får betala. Det är generöst av din tandläkare att erbjuda sig att eventuellt överlåta detta åtagande till annan behandlare om du så önskar.

Innan ytterligare behandling utförs bör dock symptomen utredas och tanden vara symptomfri innan något cementeras. Kan det finnas sprickor, ytterligare kanaler mm. Kontakta din tandläkare och resonera, kan en konsultation av en specialist i rotbehandling vara en bra idé?