Varför ljuga

Fråga:

Om min tandläkare säger till mig att han sätter dit en ny implantatkrona men i själva verket har han bara slipat lite på den gamla. Vad gör han sig skyldig till då.

Svar:

Hej!
Jag förstår inte frågan riktigt och vad som har hänt. Det är ju helt olika behandlingsprocesser: att göra en ny implantatkrona – eller slipa och justera en befintlig krona. En ny krona fordrar ju nytt avtryck /teknikerinsats mm. Någon form av missuppfattning i kommunikationen har uppstått. Kontakta din tandläkare och be om ett klargörande.