Väntetid tandreglering

Fråga:

Hej!
Jag har sedan våren 2016 stått remitterad till specialisttandvården för att få en tandställning och nu står jag här snart 7 år senare fortfarande utan tandställning!
Har vid tidigare tillfällen frågat tandvården när min tur kommer och fått svaret att jag inte är prioritet.. Men hur länge ska jag behöva vänta? Vad har jag för rättigheter?
Ska det få ta såhär lång tid och gäller någon vårdgaranti vid tandvården? Jag är snart 22 fyllda, detta är i Norrbotten!

Svar:

Hej,

Det varierar från region till region vad som berättigar en fri tandreglering. Hur systemet ser ut i Norrbotten vet jag inte riktigt. Där jag arbetar får man sin tandställning när man är inskriven hos specialisttandläkaren och hen avgör när tandställningen sätts in i munnen. Det enda jag kan se som anledning att man har väntat är om du har ett underbett och man vill att du ska växa färdig först. Förstår din oro då den fria barn och ungdomstandvården gäller till och med det är man fyller 23 år.