Vad ingår i behandlingen?

Fråga:

Hej,

Jag undrar om det finns något dokument eller några riktlinjer om vad som ingår i en viss behandling man betalar för.

Jag var hos tandläkaren igår och när jag kom hem läste jag lite noggrannare på kvittot.
Förutom undersökning och borttagning av tandsten fanns även följande med.

311 – Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Vad exakt ingår i detta? Jag fick ingen speciell information som jag kan acceptera kostar 200:- Det enda var det vanliga som sades under undersökning och behandling. Att jag ska använda tandstickor, tandtråd mm. Inget jag inte hört vid varje undersökning de senaste 20 åren.

Det bör väl ändå ingå något konkret i behandlingen.

Svar:

Hej!

Det finns specificerat i TLV:s anvisningar till tandvårdsstödet vad som ingår i varje åtgärd och  ibland anges viss tidsåtgång för åtgärden. Efter besöket så summerar tandläkaren vad som utförts och översätter det till tillstånd /åtgärd.  Det kan ibland medföra att ett undersökningstillfälle anges som 1001/101 revisionsundersökning och i det  kan räknas in 2 röntgenbilder och lite puts och tandsten och information. Det kan även debiteras som 1301/103 mindre undersökning
1301/121 röntgen bild och 301 information /instruktion/puts.
Ibland kan olika kombinationer väljas i syfte att ge bästa tandvårdsstöd eller av annat skäl.

Känner du dig inte nöjd så kontakta din tandläkare och be om en förklaring.