Utdragna framtänder pga felbehandling – hur går vi vidare med detta?

Fråga:

Vi anser att vår dotter K blivit felbehandlad och undrar hur vi ska gå vidare. Vår tandläkare sa tidigt att vår dotter K antagligen skulle få tandställning. Dottern K var väldigt sen med att tappa sina tänder och vi påpekade vid flera tillfällen om man inte kunde dra ut mjölktänder för att ge plats åt nya samt påskynda insättandet av tandställning framförallt pga att den ena framtanden kröp fram och upp mot tandköttet så man såg stor del av tandhalsen (tvillingsystern E hade tandställning vid denna tidpunkt). Som svar fick vi att alla var olika och att detta stadie kallades för ”ugly duckface” pga att tänderna var lite röriga.
Vi blev dock skickade till en expert (tandreglerare?) som skulle avgöra om och när tandställning skulle sättas in. ”Experten” sa att K var tvungen att tappa fler tänder först. Vi tror att vi var hos denna specialist vid 3 tillfällen under ca 2,5 år. I våras fick vi äntligen klartecken att det det skulle bli tandställning. Vi valde samma ortodontimottagning som tvillingsystern E haft och då vi efter sommaren kommer till första besöket kommer chocken.

På röntgenbilderna syns det att de permanenta tänderna som inte kunnat ta sig ner pga att det (fortfarande vid detta tillfälle) finns mjölktänder i vägen har valt att gå framåt längs tandköttet/käken och förstört rötterna på de nya permanenta framtänderna. Vi fick en specialiströntgen på lasarettet och där såg man att rötterna var förstörda. Vi fick tid till vår tandläkare för att dra ut 2 permanenta framtänder samt mjölktänder (vilket skedde för ca 2 månader sedan).

Nu går alltså vår dotter K som nu är 14,5 år med 2 framtänder (de 2 längst fram) därefter är det en stor glugg där de 2 andra framtänder tidigare suttit och där hörntänder skulle suttit. Dessutom är ena av de 2 främsta framtänderna väldigt blottad uppåt (som jag nämnde tidigare).

Nu ska vi snart på återbesök hos tandregleraren som upptäckte ”felbehandlingen” och har ansvar för att sätta in tandställning för att se om tänderna verkar leta sig ut i gluggarna eller om det måste bli operation där man på något sätt sätter in skruvar för att ”dra ut tänderna”.

Vi är frustrerade över det onödiga lidandet och rädda för hur resultatet kommer att bli med tanke på hur framtänderna ser ut och med tanke på att de kommande hörntänderna kommer att få bli framtänder!!!! Den tandreglerare vi går till för att få en tandställning sa det inte rakt ut men mellan raderna och med kroppsspråk bekräftades att det var mycket dåligt skött och hon sa rakt ut att det är mycket sent att inte tappat fler tänder vid denna ålder.
Vi som föräldrar har som jag tidigare nämnt påtalat vår oro kring detta vid flera tillfällen för tandläkare och den sk specialisten vi träffat. Särskilt då vårt tredje barn som är 4 år yngre tappat betydligt fler tänder än sin storasyster.

Lidandet och de utdragna framtänderna hade kunnat undvikits om man dragit ut mjölktänder tidigare. Även om vi vet att man får dra ut tänder om det skulle visa sig vara för trångt så hade man kunnat valt att dra ut andra tänder än just framtänder. Nu vet vi dessutom inte om en helt onödig operation kommer att krävas och allt vad det innebär (om tänderna ej hittar rätt).

Hur kan vi gå vidare med detta? Vår ordinarie tandläkare borde ha sett detta på röntgenbilder men samtidigt anser vi att ”specialisten” som vi blev skickade till och nekades tandställning pga för många mjölktänder är den som handlat mest fel då denna borde veta att detta kan hända då man väntar för länge. Detta borde inte vara ett ovanligt fall.

Svar:

Hej!

Ni kan vända er till verksamhetsansvarig vid aktuell klinik med klagomål. Barn och ungdomstandvård är Landstingets ansvar – även om den utförs av en privatpraktiserande tandläkare – och patientnämnder finns för klagomålshantering. Alla praktiserande tandläkare måste även ha en Patientförsäkring.

Tandväxling kan variera i tid och ålder och kan vara svår att förutsäga – men vare sig de permanenta anlagen finns eller saknas – så bör man följa noga utvecklingen och göra en terapiplan. Vid ca nio års ålder ska det fastställas med röntgen och klinisk undersökning hur hörntanden ligger i förhållande till framtandens rot och vilken frambrytningsriktning som man kan förvänta. Ser man att hörntanden ligger fel så
måste en riskbedömning göras, uppföljning och eventuella ingrepp planeras. Jag förstår att din dotter upplever situationen jobbig – och en behandling kommer ju att ta tid. Förhoppningsvis kan man lösa det estetiska med en så kallad luckhållare – fast eller avtagbar. Personligen avråder jag från att ställa hörntanden på framtandens plats. Det blir inte snyggt och dessutom bör hörntanden – som är en viktig ”pelare” i bettfunktion ha sin korrekta plats. Ersättning med implantat fungerar i regel väl. Med åren efter den tillväxt som sker hela livet i käken – så kan implantatet- som ju inte växer med – hamna för högt i tandraden vilket kan vara estetiskt störande.

Samla ihop journaler och behandlingshistorik och ta kontakt med en större välrenommerad tandregleringsklinik.