Upplever irritation på huden som är i kontakt med min krona

Fråga:

Efter att tanden(27) bakom min krona har dragits ut och kronan blivit avslutande tand i överkäken(26) upplever jag ett stort obehag, irritation i kinden och tungan som är i kontakt med kronan. Kronan sattes in 2014 och är en Procerakrona (titan/keramik)cem med multilink. Jag undrar om kronan kan ha tagit skada när tand 27 drogs ut och om den kan ge ifrån sig något som ger mig dessa obehag.

Svar:

Hej,

Det är ytterst ovanligt att man reagerar på keramiska kronor, inte heller dessa typer av cement. Kinden faller många gånger in något när en tand i överkäken tagits bort så helt konstigt är det inte om du fått en annan typ av friktion mot kinden. Tungan ska ligga ner i underkäken, men är man upprepade gånger och vidrör till exempel en krona så kan man få friktionsskador även på tungan.