Underbett

Fråga:

Hej!

Min dotter hade ett fint och jämt bett till hon började tappa tänderna.
Man kunde då se att tänderna växte mer ”neråt”.
Nu är hon 9år och ett minimalt underbett och inte ännu tappat sina hörntänder bla.
Betyder detta att underbettet måste vara ärfligt?
Ingen av oss i familjerna har underbett. Inte heller syskon osv.
Eller kan fett hände under tiden tänderna växer sen rättas till?

Mvh

Svar:

Hej!

Underbett behöver inte vara ärftligt i direkt nedstigande led utan kan uppkomma av slump, kombination av mors och fars gener eller en nedärvd möjlighet som råkar visa sig.  Din dotter är fortfarande så ung att det inte går att helt säkert sia om hur hennes inbördes käkrelation och bett kommer att se ut när tillväxten i puberteten och tandväxlingen är över. Det är den svåraste delen av tandreglering och man kan bli överraskad både positivt och negativt förstås.

Vid 9 år ska hörntändernas läge i överkäken och deras förmodade frambrytningsriktning fastställas med röntgen och om det inte är gjort så är det ett bra tillfälle att ställa frågor och diskutera med eventuellt kommande  behandlingsbehov med tandvården. Ta kontakt med kliniken och fråga. Du vet väl att ni kan välja en privat vårdgivare som är ansluten till den kostnadsfria barn och ungdomstandvården.