Tuberfraktur

Fråga:

Idag drog ut en visdomstand i överkäken vänster sida pga den vinklat utåt samt att det samlades så mycket matrester mellan den och framförliggande granne. Min oro inför var att det skulle uppstå tuberfraktur var på min tandläkare påstår alltid inträffar, dvs en del av tuber alltid kommer med. Nu blev det så för mig att den kom med. Tanden hade raka och fina rötter. Tyckte min tandläkare var rätt så burdus. Kommer jag framöver lida att den är borta, dvs framtida risker?

Svar:

Hej!
Du kommer inte att sakna detta benfragment.
Det händer tämligen ofta att benet bakom visdomstanden i denna region (tuber maxillaris) är tunt och svagt och då visdomstanden ska lossas måste ju viss kraft anbringas och detta kan orsaka att den bakersta delen följer med tanden ut.
Förr talade man om tuber som en benreserv för transplantation vid behov men idag är det inte så aktuellt då vi har bra benersättningsmedel – om behov av benuppbyggnad inför implantat installation t ex.
Bra att visdomstanden nu är borta så att du kan hålla rent bra runt granntanden.