tomografi

Fråga:

Jag undrar om det är korrekt att tolkning av underökning ingår inte vid tomografiunderökning (åtg. 134) och det brukar tillkomma även en kostnad för tolkning av bilder som debiteras som omfattande undersökning utförd av tandläkare ( åtg. 107).

Svar:

Hej,

Åtgärd 107 är en utökad komplett undersökning där endast enstaka liten röntgenbild ingår. Krävs en utökad röntgenundersökning bekostas sedan separat.