Tolkning av röntgenbild

Fråga:

Jag gjorde en DT och fick ett svar som jag inte förstår till fullo och som jag undrar om du möjligen kan hjälpa mig att förstå.
Det står att det i alveolarutskottet för vänster premolar nr 24, kan ses en uppklarningszon, som även sträcker sig mot maxillas laterala kant, där en 0,5 cm stor defekt ses i kortikalis. Väl avgränsat ben kring uppklarningen. Oklar aktualitet.
Vad menas med uppklarningszon?
Vad menas med maxillas laterala kant
och en defekt i kortikalis?
Kan tillägga att jag sedan 5 månader tillbaka, har mycket stök med denna tand.. I januari fick jag väldigt ont och då upptäcktes det att tanden är död och att det var en infektion i käkbenet. Har därefter gjort tre öppningar och rensningar, den senaste för ca 10 dagar sedan. Efter denna har jag mer besvär efter än vad jag hade tiden innan senaste rensningen… Är detta normalt, eller bör jag kontakta tandläkaren igen?..

Svar:

Hej,

Uppklarningszonen är en infektion som är belägen vid tand 4 från mitten räknat i din vänsterdel av överkäken. Infektionen sträcker sig i käkbenet mot kinden (laterala kant). Uppklarningen är välavgränsad – troligen har infektionen funnits ett tag. Rotbehandling bör vara rätt behandling, önskvärt är att man rensar (öppnar tanden) så få gånger som möjligt och att man kan rensa ut det mesta vid ett besök. Du har en relativt stor infektion och kan behöva mer tid och flera rensningar – efter en rensning kan det göra ondare för att man varit och ”rört om” i infektionen.