tanvårdspersonal pratar på café om patient

Fråga:

Hej. Vilka lagar berörs för ett sådant samtal?
Tittat i kollegans dator om liknande lagning?

Svar:

Hej,

Vi tandläkare arbetar under bland annat tandvårdslagen. Man har inte som kollega rätt att titta i någon annans patientjournal om man inte är ombedd eller tänker tillföra något till behandlingen kring patienten. Man kan inte glutta bara för att man har lust. Hur man gör en lagning eller hur man tar betalt får man inte reda på av att titta i en journal.