Tansoliter

Fråga:

Hej! Jag har efter jag upplevt otroligt dålig smak i munnen och andedräkt så märkte jag att jag hade tonsoliter. Jag tog bort de ytliga och trodde att allt skulle bli bra, men nu så behöver jag peta varje dag och får varje dag ut nya med mer eller mindre besvär. Jag upplever fortfarande dålig andedräkt och känns lite hopplöst just nu. De försvinner ej och jag märker som sagt av dem för andedräkten och smaken i munnen. Jag är sexton år och har i övrigt inga problem med munhälsan.

Svar:

Hej,

Jag tycker du ska boka en tid hos en läkare på vårdcentralen för att de ska kunna hänvisa dig vidare till en öra- näsa- halsläkare för bästa bedömning och behandling. Jag tror inte det är från munnen den dåliga andedräkten kommer.