Tandväxt om inte protes?

Fråga:

Hej, efter uttag av två närliggande tänder i bakre underkäke säger min tandläkare att jag behöver sätta in en protes. Risken är annars att tänderna i överkäken kommer att fortsätta att växa ner i tomrummet i underkäken. Är det möjligt?

Svar:

Hej!
Jo, så är det om tänderna inte hålls på plats av grannar och tänder i motstående käke så rör de sig.
Saknas motbitning så kommer tänder i överkäken att ”sjunka” svårt att förutse hur mycket och hur snabbt.