tandvårdstöd

Fråga:

Hej!
Min fråga är följande: Ingår tandteknikers materialkostnad för implantat i högkostnadskyddet/ det statliga tandvårdsstödet?
Tack för ditt svar
M.v.h

Svar:

Hej,

Implantatets läge i munnen avgör om du får någon ersättning via tandvårdsstödet. Vill du ersätta en tand långt in i munnen får man som patient betala allt själv. Implantatmaterialet ingår i kostnaden men kostnaden kan variera beroende på vilket material som väljs.