Tandvård

Fråga:

Min mamma, 82år, har gått hos samma privattandläkare i flera år och inte haft några direkta fel, några hål då och då. Hon har nu bytt till en ny privattandläkare och han trodde att hon inte hade varit hos en tandläkare på flera år. Att hon har jättemånga hål o rotfyllningar behövs göras och hon har fåt pris på 10.000kr. Jag tycker det låter jättekonstigt! Tycker hon ska få en second opinion någonstans…. Vad tror ni?

Svar:

Hej!
Det är inte ovanligt varken att tandhälsan hos en äldre patient snabbt kan gå utför eller att  byte av behandlare som ser patienten med nya ögon kan resultera i ett större behandlingsförslag.

Medicinering, muntorrhet, svårigheter med finmotorik och renhållning, ändrad kost, sämre allmän hälsa allt detta kan medföra ett ”ras” i munnen. Det kan även vara så att den förre behandlaren som kände sin patient och visste
vilket revisionsintervall som förelåg och hur snart din mor skulle komma igen avvaktade med vissa åtgärder som nu måste tas om hand.

Tandvård för 10 000 kr torde dock inte vara så alarmerande omfattande om t ex en rotbehandling ingår.
Second opinion kan vara bra om du känner dig osäker och din mamma orkar/vill byta behandlare.