Tandutdragning/käkproblem

Fråga:

Jag har genomgått tuffa behandlingar under de senaste 5 åren pg a cancer.
Nu har jag fått stora problem med käkarna och tänderna. Har varit hos Tandläkarskolan i Umeå, fick besked att minst fyra tänder måste opereras bort- käkbenet är tydligen nästan borta under tänderna.
Har hört att man kan få bidragsersättning för sådana skador som har orsakats genom strålning och cellbehandling.
Vänligen, ge mig mera information hur jag ska gå till väga.

Svar:

Hej!
Din behandlande tandläkare kan ge dig information och sköta kontakten med Landstinget angående ekonomin avseende tandvården. Tandläkarhögskolan borde automatiskt ha behandlat enligt gällande regler och debiteringar för tandvård som ett led i sjukvård. Kontakta din tandläkare!