Tandutdragning

Fråga:

Dra ut 46?Tanden har en periapokal ostekt,rotspetstedultion gjordes För ett och ett halvt år sedan..”bobban är tillbaka och gör f.n. ej ont?Hälsningar.

Svar:

Hej!

Val av fortsatt behandling är en bedömningsfråga beroende av flera faktorer. Hur viktig är tanden för dig i ditt bett? Prognosen för att lyckas med en omgörning av rotfyllningen? Hitta eventuella ytterligare kanaler? Specialistbehandling? Hur ska tanden sedan restaureras? Ekonomi? Fundera igenom dessa  och konsultera din behandlande tandläkare och fatta sedan ett beslut.