Tandutdragning

Fråga:

Jag hade en lätt smärta i en tand längst bak, Tandläkaren knackade på tänderna och frågade om de var ömma.
När hn kom till den ömma tanden sa hon att den måste dras ut, hade hon inte kunnatt rotfylla den istället,
Finns det någon försäkring att få för ett implantat ( kostnad: 20000:-)?

Svar:

Hej!

Inför varje behandlingsåtgärd ska patienten informeras om diagnos och eventuella behandlingsalternativ. Patienten har sedan möjlighet att avstå föreslagen behandling men inte ”beställa” en annan än någon av de föreslagna. Kontakta din tandläkare igen och be om en förklaring så att du känner dig trygg med vad som händer i din mun. Beroende på status, diagnos och annan tandvård så kan viss ersättning påräknas för behandling med implantat. Din tandläkare gör en terapiplan och en beräkning av kostnaderna som du ska få i skriftlig form.