Tandtrauma

Fråga:

Hej!

Bakgrund: För några år sedan permanentades (utan utprovning) en tandbro i min underkäksfront. Bron var gjord i zirkoniakeramik. Bron sträckte sig från hörntand till hörntand.3 tänder drogs ut. Hörntänderna och en liten rotspetsopererad tand, blev de tre stödtänderna.( Den rotfyllda tanden höll inte trycket. Kronan gick sedermera av och ersattes med pelare.) De 3 tänderna i den hängande broleden korsade MITTLINJEN och hängdes UTANPÅ tandköttet! Slemhinnan fastnade. Ingen kontakt i fronten. Bron var INTE ANPASSAD till mina egna övriga tänder. Den var felutformad.
OBS! Innan, hade jag normalbett med vertikal överbitning i fronten.
Bron var blytung, mycket tjock och klumpig, alltför bred och skev i både höjd och sidled. Som en diagonalställd tegelsten i ett åtskruvat skruvstäd!
Detta orsakade ilningar, smärtor och en intensiv spänning i hörntänderna, vilka i sin tur tryckte på bakomvarande tänder. Stödtänderna blev rörliga. Bron ”gungade”.
Ingen har lyckats lindra och förbättra min situation.

• Bron avlägsnades inte förrän efter 11 månader!
FRÅGA: Vilka möjliga, ev bestående konsekvenser – förändringar, tror du kan uppstå, då en felkonstruerad bro i en underkäksfront, får sitta kvar UNDER ALLTFÖR LÅNG TID?

Tacksam för svar. Vänliga hälsningar från uppgiven

Svar:

Hej!

Du har gått igenom besvärligheter med dina framtänder och en broersättning men jag hoppas att du nu kommit under behandling för dina problem. Kanske är det rådigt att remittera dig till en specialist i protetik om det inte redan är gjort. Jag kan inte sia om eventuella framtida besvär eller symptom men viktigt är ju att kommande behandlingar blir symptomlindrande och löser de odontologiska problemen på ett adekvat och  tillfredsställande sätt.

Zirkoniumoxid har blivit första val för mycket av de protetiska konstruktioner som utförs idag av flera skäl: digitaliseringen av framställningen/ ekonomiska då de ädelmetaller vi tidigare använt blivit synnerligen kostsamma. Min erfarenhet av olika material efter 45 år är dock att Zirkonium har  vissa nackdelar, styvhet vilket kan vara en bra egenskap i sammanhanget men just i fall där en viss bågform krävs f.a i underkäkens front då ju käkens bågform och flexion vid gapning kan av vissa patienter upplevas som problem, svårighet att justera i materialet, som är mycket hårt.

Dimensionering är ofta kinkigt i underkäksfronten oavsett materialval då tänderna ofta är gracila och området intensivt avkänns av tunga och läppar och kräver ofta extra  inpassning/anpassning. Underkäksfrontens utformning är ju även i bettfunktion av största vikt då de friktionsfritt och harmoniskt ska fungera mot överkäkens framtänder i käkens framåt och sidorörelser.

Om du inte redan är väl omhändertagen så ge inte upp utan sök vidare.