Tandställning och ilningar.

Fråga:

Tjena! Jag är mitt i en process av att sätta in min tandställning. För några månader sedan fick jag en tandställning i gommen. I samband med detta började jag känna ilningar i en av mina hörntänder vid intag av kall dryck. Kände av ilningarna från och till, ibland kunde det gå dagar till och med veckor utan att jag kände av några ilningar överhuvudtaget. Jag drog ut tanden som sitter bredvid den ilande hörntanden innan jag satte in min permanenta ”räls”. I samband med att jag nu har satt in min ”riktiga” tandställning, ”rälsen” så att säga, har jag börjat känna av ilningarna i samma hörntand. Jag var hos tandhygienisten för drygt ett halvår sedan, utan några anmärkningar. Jag tycker därför det verkar väldigt konstigt om ilningarna har med karies att göra. Undrar om tandställningen och ilningarna kan ha något med varandra att göra?

Svar:

Ilningar har sällan med karies att göra utan beror på överbelastning av tanden genom tandpressning/gnissling i regel. Det har säkert att göra med den kraft tanden är utsatt för genom tandregleringsapparaturen.