Tandställning

Fråga:

Hej!
När jag var 15 år fick jag gå till en specialist ang tandställning men blev då nekad på grund av mitt korsbett. Är nu 21 år och mina tänder är fortfarande mitt största komplex (Mina framtänder är väldigt ojämna och har glugg) och tycker det är jobbigt att ens le. Har läst att man kan göra en käkoperation inför tandställning och undrar om det isåfall hade löst problemet så jag kunnat få jämna ut mina tänder?

Svar:

Hej!

Du anger inte varför tandreglering inte sattes in då men kanske bedömde man att ditt ”bettfel” inte var allvarligt nog att kvalificera till kostnadsfri tandreglering. Nu kan ju bettutveckling och käktillväxt mm inte alltid  förutsägas och slutresultatet kan bli ett annat än förväntat, kanske så i ditt fall. Du är ju under 23 år och har fortfarande kostnadsfri tandvård, inte givet att den innefattar tandreglering idag men värt att ställa frågan. Kontakta din klinik för en undersökning och sondering av möjligheterna. Du kan välja att gå hos Folktandvården eller till en privat klinik som är ansluten till den fria barn och ungdomstandvården.

Vid dubbelsidigt korsbett är det oftast fråga om att över och underkäkens storlek och form inte matchar och behandlingen blir då:

– ingen om bettfunktionen och tändernas positioner är ok och patienten är symptomfri.

– om bettfunktionen är dålig, tandslitage etc så är behandlingen oftast en kombination av tandreglering och käkkirurgi.

Enkelsidigt korsbett ger ofta symptom från muskler och käkleder och ibland tandslitage och bör då behandlas. Dock är det snäva diagnoskriterier för att kvalificera till kostnadsfri tandreglering men ställ frågan.