Tandställning

Fråga:

Hej!
Vad är det som bestämmer om man kan få tandställning betald av landstinget? & upp till vilken ålder? Jag har dragit ut två av mina visdomständer för att dom har vuxit ut i kinden & behöver eventuellt ta bort dom andra två också.

Svar:

Hej!
Det är diagnosen av ett eventuellt bettfel som avgör om behandlingen kan bli kostnadsfri .
Barn och ungdomar har fri tandvård t o m 23 år. Vanligen görs tandreglering vid 12-15 års ålder
i samband med tillväxtspurten i puberteten men kan genomföras även i vuxen ålder.
För fri tandreglering krävs att det är rejäla problem/avvikelser för som i all skattefinansierad vård
så är resurserna knappa och efterfrågan stor.
Tala med din behandlande tandläkare om hur det ser ut för dig.
Att du behövt ta bort visdomständerna har ingen direkt koppling till eventuellt behov av tandreglering.