Tandreglering

Fråga:

Hej! Jag har genomgått en Invisalign behandling och mitt underbett har inte försvunnit oasvett vad som lovades med 3D modellen (4 nedre tänder syns inte alls vid stängd mun). Läkaren påpekar på biologiska orsaker och vägrade att beställa ett nytt set av Invisalign med motiveringen att det redan gjort det en gång och det har inte fixat underbettet ändå. Har läkaren rätt att avsluta på detta stadiet när jag betalade för resultat som lovades och som jag inte fått?

Svar:

Hej!
Invisalign är en fantastisk metod för lindrigare tandreglering så
länge som ”felet” är tandorsakat och inte en skelettal avvikelse. VI är entusiastiska och patienterna önskar och frågar efter Invisalign.
Men ibland måste andra insatser göras med fast apparatur och även kirurgi i vissa fall.
Vid underbett är oftast underkäken i vidare båge än överkäken och därför hamnar underkäkens framtänder framför överkäkens.
En mindre justering kan kanske göras genom att luta in framtänderna i underkäken och uppnå kant i kant bitning men knappast tillräckligt för att åstadkomma
”normal” överbitning med överkäkens framtänder överlappande. Men om felet huvudsakligen beror på käkarnas storlek och inbördes positioner så funkar det ju inte.

All behandling sker på individnivå med olika svar från vävnader mm och ibland kan vi inte förutse möjligt resultat till 100%.

Före behandlingen måste därför en grundlig analys och prognos göras. Noggrann uppföljning under behandlingen analyseras och om förväntat
resultat uteblir så får man tänka om/justera.

Diskutera med din behandlare hur bedömningen av grundfelet såg ut/bedömdes och vad som brustit och vilken behandling som faktiskt måste till för att åtgärda problemet.
Konsultera eventuellt en annan tandregleringsklinik.