Tandreglering

Fråga:

Går hos orthodontist för tandreglering i ök (incisiver) månadsvis sedan febr 2019. Har haft rejält ont. Ganska snart upptäckte jag att bara 1 av 2 tänder hade rört sig. Vid besök sade tdl att ”det verkar bero på att wiren är för tjock pga av coating”. Borde han inte ha kontrollerat det direkt? Wire utan coating sattes in och ”klossarna” mellan tänderna togs bort. Därefter satt 2 av incisiverna väldigt lösa, kunde själv justera dem manuellt. Fick vänta 1,5 mån på återbesök. Ingen rtg för kontroll av tandlossning har gjorts trots att det står i avtalet. Inget ”bettprov” tas och vårdgivaren/tandläkaren ägnar sig kanske 2-3 minuter åt mig vid åb, resten görs av tandtekniker. Nu är åter ”klossar” insatta och tänderna känns stabilare. Kände mig mycket undrande över fortsättningen. Ringde därför och bad om journalkopior och rtg-bilder. Fick då besked av receptionisten att ”han skriver inte journaler utan går efter behandlingsplanen, vad vill du att han skall skriva, något särskilt”. Verkar som tdl går efter kartan i stället för terrängen? Tdl har också hänvisat till ”the agrement” när jag har ställt frågor. Kände mig naturligtvis ännu mer undrande och kontaktade min ordinarie tandläkare, som jag känner förtroende för. Hon har tidigare arbetat med tandreglering. Hon vidtog inga åtgärder annat än rtg. Ytterligare frågor: 1) Orthodontisten uppger att han är ansluten till FK och att jag har rätt till nedsättning av kostnaden eftersom incisiverna var vridna över en viss grad. I vilket skede av behandlingen sker avräkning till FK? Min ordinarie tdl ställde sig tvivlande? 2) Orthodontisten talar bara engelska vilket går alldeles utmärkt eftersom jag har varit redaktionssekreterare för en medicinsk vetenskaplig tidskrift. Gången här verkar vara att tdl gör en snabb us, säger något på ”svengelska”, hänvisar till sin manager/receptionist som sedan ska förklara på svenska vilket absolut inte behövs. Behandlingsbeskeden skall väl patienten ha direkt av vårdgivaren?

Svar:

Hej!
Tandreglering är en behandling över längre tid och med livslång retention av det uppnådda resultatet.
Jag kan inte detaljerna i en specialist behandling men min erfarenhet är att trygghet och förtroende är synnerligen viktiga
oavsett behandling. Kommunikation och arbetssätt skiljer mellan vårdgivare men de flesta ortodontister arbetar med en
assistent för de löpande kontrollerna. Däremot måste journalanteckningar göras löpande vid besök eller annan kontakt med kliniken.
Att tänderna känns lösa inledningsvis i en tandreglering är ju nödvändigt, de utsätts för krafter för att en förflyttning av tandroten
ska komma igång. Det känns förstås och hur mycket är ju individuellt men bör kollas då för stora krafter kan på
”fel” patient ge rotresorption( roten löses upp). Din ordinarie tandläkare har ju kollat så dina symptom är inom det förväntade som
jag förstår det.
Att enbart ”estetisk” felställning på framtänderna skulle ge ersättning är nog tveksamt – ribban för tandreglering med ersättning ligger högt.
Tandreglering debiteras som en åtgärd vid ett tillfälle och då ska eventuell ersättning synas på faktura. Du kan kontakta Försäkringskassan
för information om kliniken inte ger vad du vill veta.
Du kan alltid vända dig till annan ortodontist för en second opinion.