Tandreglering

Fråga:

Hej,
När mitt tonårsbarn fick sin tandreglering för kraftigt överbett (1cm) och snedställt bett valde vi en privat mottagning. Den estimerade tiden var 2-2,5 års behandling. Första delen av tandställningen sattes på sidorna av underkäken april- 22, sedan avlägsnades en framtand i underkäken, innan resterande tandställning kunde sättas. Likadant på överkäken men där avlägsnades två tänder innan tandregleringen var komplett i slutet av aug- 22. Redan i jan- 23 nämnde tandregleraren att hen planerade att avlägsna tandställningen inom kort. Efter 5 mån behandling. När jag frågade om den ursprungliga planen för att behandla överbettet sist med gummisnoddar etc fick jag till svar att det inte gick mer då tuggytan mellan över- och underkäke samt hörntändernas placering nu var jämn. Mina frågor utifrån detta:
1. Påverkar längden på behandling tiden efter dvs risken att tänderna återgår ?
2. Går det att arbeta mer med överbett även när tuggytor och hörntänder är jämna ?
3. Vilken fungtion har små snoddar som appliceras som en trangel mellan över- och underkäke (typ hörntänder) nattetid ?
Jag har ställt dessa frågor till ansvarig tandreglerare men upplever inte att svaren jag får kan trygga mig. Det är en privat klinik med fler pat än vad det finns tider för. Min känsla är att man förkortar behandlingstiderna för att få plats med fler pat….bara en känsla.

Svar:

Hej,

Tiden för en tandreglering varierar, många gånger blir man informerad om att behandlingen kommer att ta 2 – 2.5 år för att man inte ska bli besviken att behandlingen tar lägre tid än lovat. Vanligtvis brukar patienterna bli glad när behandlingstiden är kortare. Hur kort behandlingstiden blir avgörs av hur behandlingsbehovet är. Om tänderna återgår, kan jag inte sia om då det beror på utgångsläget. Oftast får man en plastskena och eller en retentionstråd på fronttändernas sida mot tunga respektive gom för att behandlingsresultatet ska bibehållas. De små snoddarna korrigerar överbett och därför kan man reglera överbett även om tandraderna är jämna. Tidsåtgången eller behandlingsprocessen varierar inte direkt om du väljer en privat klinik eller Folktandvårdens tandreglerare. Alla tandreglerare vill ha nöjda kunder och att behandlingsresultatet ska bli bestående vilket gör att det inte är möjligt att förkorta en behandling för att uppnå gott behandlingsresultat.