Tandprotes

Fråga:

Min mamma drog ut en av framtänderna och skulle lägga till ”den tanden” som då saknades på protesen. När tandläkaren hade gjort det var min mor inte nöjd då tanden inte såg ut som hennes egna den var för stor och mycket längre än hennes egna. Mamma påtalade detta och dem skulle justera den, vid andra prövningen hade det inte gjorts så mycket och åter igen påtalar min mor att hon inte är nöjd och inte vill fortsätta med protesen längre utan att hon ska gå någon annanstans. Hon har inte alltså någon protes utan den är kvar hos tandläkaren då. Nu vill dem ha betalt för labbet och dem vet inte hur mycket det blir. Har dem rätt att kräva betalt för något dem inte utfört rätt.

Svar:

Hej,

Vanligtvis brukar man ju slutföra ett påbörjat arbete och då får både tandläkare och tandteknikern sin betalning. Nu har din mamma valt att avsluta innan arbetet är färdigt men tandteknikern har en materialkostnad och tandläkaren en timkostnad som nu går förlorad. Att avsluta arbetet på kliniken där protesen gjorts känns naturligt för att inte din mamma ska betala en ny undersökning också. Lättast är om tandläkaren tar kort på din mamma med protesen på plats för att de ska se att arbetet inte fungerar i kundens mun. Då bör tandteknikern inte kräva din mamma på några pengar.