Tandprotes

Fråga:

En tandprotes i underkäken ska den vara stor och klumpig så inte tungan knappt får plats?

Svar:

Hej!
Att ersätta tänder och tuggfunktion med en avtagbar protes är ofta en lite besvärlig process som fordrar
en envist tränande patienten och en tandläkaren med erfarenhet, kunskap och lyhördhet för patientens individuella förutsättningar.
Det behövs ofta flera justeringar och anpassningar och en envishet från både patient och behandlare.
Tre månader är rimligt för den processen. Därefter får du kämpa på med invänjning och kanske efter 6-8 månader görs en
utvärdering av behandlingsresultatet. Funkar det inte alls så kan en remiss till specialist vara en väg framåt.