Tandläkarundesökning utan tandläkare?

Fråga:

Hej! Besökte idag för en tandläkarundersökning. Men fick aldrig träffa en tandläkare. Bara Leg. Tandhygienist. Tandhygienisten berättade att tandläkaren gjorde en bedömning utifrån mina röntgenbilder. Fick ingen undersökning i munnen av tandläkare, eller träffa. Jag fick betala för åtgärd 101 och 124. Har de rätt att göra så här när jag efterfrågat en tandläkarundersökning? Tack på förhand!

Svar:

Hej!
Många kliniker har lagt upp sina rutiner för undersökning men detta ska då kommuniceras i förväg till patienten.
Patienten bör ha förhandsinformation och valmöjlighet inför besöket.
Tandhygienisten får undersöka och ta eventuella röntgenbilder. Eventuella diagnoser ska ställas av ansvarig tandläkare.
Åtgärden för basundersökning av tandhygienist är 111 respektive 112 beroende på hur omfattande den parodontala delen
är dvs fickmätning, tandstensborttagning mm.
Åtgärd 101 avser basundersökning utförd av tandläkare och har ett något högre referenspris.
Den ekonomiska konsekvensen beror av klinikens prislista.
Åtgärd 124 avser OPG /röntgenundersökning.