Tandläkaren tar 450Kr för att information som jag varken fått eller bett om

Fråga:

Den 25 mars 2021 besökte jag en privattandläkare för undersökning och borttagning av eventuella tandstenar.
Hela besöket tog max 30 minuter och jag fick betala 1880kr. Då det kändes dyrt, bad jag om en skriftlig specifikation för det som jag betalat för, vilket var:
• Basundersökning och diagnostik ……….885kr
• Sjukdomsbehandlande åtgärder ………545kr
• Information och instruktion vid tandsjukdomar …….450Kr
Det konstiga var att jag varken fick eller bad om någon ”Information och instruktion vid tandsjukdomar”. När jag reklamerade, tandläkaren svarade att den kostnaden (450Kr) tillkommer alltid vid denna typ av sjukdomsbehandling och att hon inte kunde ta bort den för att det är något inbyggt i Försäkringskassasystemet.
Det känns oskäligt, konstigt och orättvist att man som patient behöver drabbas av kostnader för tandläkartjänster som man inte får eller ber om.
Mina frågor:
Skulle du kunna förklara bättre varför patienten är tvungen betala tjänster man inte får eller ber om?
Vid vilka andra tandläkartjänster kan dessa kostnader förekomma?
Var kan man vända sig om man vill lifta frågan? Är det Försäkringskassa, HSAN eller IVO?
Tack på förhand för dina svar

Svar:

Hej!

Betalning hos tandläkaren är alltid ett gissel vare sig man som kund besöker Folktandvården eller privat tandläkarmottagning. Främsta orsaken till att många som du känner sig lurade och att det är dyrt då man jämför det med övriga vården som har ett annat betalningssystem vilket är skattefinansierat på ett annat sätt. Det finns en referensprislista och alla tandläkare håller sig till den mer eller mindre, kan variera något mer på enstaka åtgärd.

Åtgärden Basundersökning innehåller det mesta som en undersökning hos tandläkaren ska innehålla, men har du symptom och ytterligare fördjupad undersökning krävs tillkommer en ny åtgärd likaså om ytterligare röntgenbilder tas. Nu vet man inte alltid när man kommer till tandläkare om ytterligare röntgenbild behövs, men ser tandläkaren något som hen bedömer att ytterligare röntgenbild behövs så tar tandläkare fler bilder för att säkerställa det som kanske upptäcktes på en röntgenbild som ingick i basundersökningspriset.

I basundersökningen ingår en mycket liten del information och jag kan bara av egen erfarenhet säga att jag alltid informerar mer än det som ingår i basundersökningen och även där tillkommer en åtgärd. Jag tycker det är viktig att man informerar ordentligt för att kunden ska kunna bibehålla god munhälsa och därmed minimera tandläkarbesöken och hålla totalkostnaden för kunden nere.

Att ta bort tandsten är en behandling och en egen åtgärd – skulle tro att i ditt fall är –Sjukdomsbehandlande åtgärd……. 545 kr.

Vid undersökningstillfället ska du få ett kostnadsförslag för vidare tandvård om det behövs innan nästa planerade undersökning. Ingen vidare behandling ska sedan inledas innan du som kund har samtyckt till behandlingsplanen och kostnadsförslaget. Om man vill diskutera tandläkaråtgärderna och referensprislistan kan man säkert vända sig till Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket, TLV. Vet dock inte hur mycket gehör man får.