Tandkrona

Fråga:

Jag hade fått en tandkrona i zirkonium på en kindtand i överkäken men det ilade mycket i den när jag åt något sött eller drack kallt. Det visade sig att den inte täckte tandhalsen varför tandläkaren borrade bort kronan för omgörning. Har fått en ny tandkrona ditsatt provisoriskt son ska täcka tandhalsen men det ilar fortfarande när jag äter något sött eller dricker kallt. Vad beror det på? Jag tror att tanden under inte är tillräckligt preparerad.

Svar:

Hej!
En tand som blir utsatt för omfattande behandling blir ibland irriterad. Ofta klingar besvären av om man ”pysslar” med den – bra provisorium och isolering; inte för hög i bettfunktion mm. Har man åtgärdat ur alla dessa aspekter får man kanske fundera: Kan det vara grannen som är ursprunget? Om det klargörs att den preparerade tanden är ursprunget skulle jag vänta med en permanent krona tills tanden är symptomfri – om det skulle visa sig att en rotbehandling skulle bli nödvändig så görs den lättare utan kronan.