Tandimplantat

Fråga:

Jag har två gånger hos samma tandläkare varit med om att denne säger att en lagning behöver bytas ut, första gången var innan en julhelg och jag fick gå länge med en tillfällig lagning som lossnade under helgen. När jag kom tillbaka till tandläkaren konstaterade denne att det blivit en spricka i tanden och att roten hade dött, därför beslutades att tanden skulle dras ut och att ett implantat skulle sättas in, detta har kostat mig ca 30 000:- För en kort tid sedan säger samma tandläkare att det är ny tand som behöver en krona, varpå en gammal lagning tas ut och jag återigen får en provisorisk lagning. Tre dagar senare spricker min tand och halva tanden lossnar. Jag vågar nu inte gå tillbaka av rädsla för att få förslaget om ett nytt implantat. Hur tar jag reda på om de provisoriska lagningar han har satt in är orsaken till att mina båda tänder har spruckit? Tack på förhand.

Svar:

Hej!

Att framför allt kindtänder som tidigare haft stora amalgamfyllningar spricker är känt sedan länge. För att få amalgamet att fästa undermineras tanden som ofta leder till att tanden spricker. Då är anledningen inte den temporära fyllningen. Om man som patient få gå en längre tid med en temporär fyllning kan det också leda till att tanden spricker, så det är alltid bra att minimera tiden. Att framställa en krona tar alltid en viss tid för tandteknikern, då de flesta tandläkare inte gör kronorna på den egna kliniken.

Om tandläkaren ger förslag på implantat eller inte beror på hur granntänderna till den förlorade tanden är – ibland väljer man att göra en bro. Skadas bara tandkronan kan man ofta göra en kronersättning ändå och om man inte har en spricka kan tanden vid större substansförlust vid behov kräva att en rotfyllning göras för att förankring för en kronersättning ska bli möjlig. Valet att göra kronersättningar är för att de är mer hållbara och oftast ger ett mer naturligt utseende på kronersättningen än om en stor plastfyllning görs. Satt den förlorade tanden mycket långt bak i munnen tycker jag oftast att den inte behöver ersättas, dock kan detta variera beroende på hur bettet ser ut i helhet. Tyvärr är tandläkaryrket ett hantverk och all behandling subventioneras inte som övriga vården och därför blir det oftast kostsamt.