Tandhygienist tar betalt för mer än jag bett om.

Fråga:

Hej!

Jag var hos tandhygienisten och fick ett kvitto på 1070 kr och det var efter ett statligt tandvårdsstöd på 945 kr. Jag betalade för åtgärd 114, 342 och 311 som var undersökning, behandling och information och instruktion. Den sista posten stör mig, det hände förra besöket också. Då tänkte jag att det var något de lade på första gången hos tandhygienisten men nu hände det igen på samma klinik. Jag har inget emot att betala för information och instruktion men jag har något emot att betala 450 kr för att få några frågor om jag använder tandtråd och mellanrumsborstar medan jag i stort sett på väg ut genom dörren. Får tandkliniker ålägga en sådana kostnader helt slentrianmässigt? Detta är en privat tandläkare ansluten till FK och använder sig i stort sett av ref. pris.

 

Svar:

Det är ju fri prissättning och sedan ges eventuell ersättning utifrån referenspriset.
Om en åtgärd faktiskt specificeras och debiteras så ska den ju vara korrekt utförd och journalförd.
Du tvekar om detta och jag rekommenderar att du tar kontakt med tandläkaren eller hygienisten
och talar om hur du upplevt besökt och vilken behandling/information som meddelats.
I föreskrifterna från TLV står ingen tid specificerad men att det ska omfatta:
– information om munhygien och orsakssamband
– utförlig instruktion om egenvård