Tandhals

Fråga:

Var hos min tandläkare innan jul med en väldigt blottad tandhals. De lade på fyllning. Sedan jag var där känner jag ibland att det isar/ömmar/pulserar. Borstar försiktigt och sköljer med fluor. Vad ska jag göra.?

Svar:

Blottade tandhalsar uppstår i regel på grund av överbelastning av tanden – tandpressning/gnissling. Symptomen försvinner ju inte då bara med en fyllning utan tanden måste avlastas /injusteras i bettet. Om tandhalsen var väldigt djup kan pulpan ha blivit irriterad och om den blir inflammerad ytterligare så måste kanske tanden rotbehandlas. Kontakta din tandläkare för uppföljning!