Tandgratinti

Fråga:

Hej,

Jag sökte tandvård för ett år sedan. Det gällde en framtand som blev rotfylld, en plaststift placerades i rotkanalen och sedan byggdes en tand av keramik ovan på det. Det kostade mig flea tusen kroner.
Jag tappade tanden för en vecka sedan då kontaktade kliniken som är privat. De säger att de har garanti för bara för konstruktionen och det har blir karies i rotkanalen därför kan de inte ge garanti. Men karies finns bara i rotkanalen men inte utanför rotkanalen. Jag uppfattar det att de har utfört ett bristfälligt arbete från början. Tandläkaren som utförde arbetet jobbar inte längre på kliniken.
Vad tucker du? Hur bedömmer du fallet?

Vänligen

Svar:

Hej!

Om din vårdgivare är medlem i Privattandläkarna så finns ett treårigt garantiåtagande på kronan, på rotfyllning och stift ges inte garantier och då gäller den även om kronan lossnat på grund av karies.

Finns verkligen karies i rotkanalen så beror det sannolikt på att det inte rengjorts här i samband med den tidigare behandlingen. Alternativt så har det varit läckage under kronan som medfört kariesutveckling under den och kanske orsakat att den lossnat. Kontakta Privattandvårdsupplysningen 08-555 44 655 för uppgift om medlemskap och information.