Tandfråga varför vill inte

Fråga:

Varför vill inte tandläkaren dra ut 5 tänder i överkäken som inte är av bästa kvalité ock ersätta de med tandprotes

Svar:

Hej!
Därför att egna tänder biter bäst!
De metoder och medel vi har att ersätta tandförluster är alla ”proteser” och med de problem och brister som en protes ändå är.
Kan med rimlig insats de naturliga tänderna behållas och stödja eller på annat sätt ingå i bettrehabilitering så är det att föredra.