Tändernas utseende

Fråga:

Hej! Jag är femton år och mina tänder växer väldigt långsamt men det är inte något som har stött mig fram tills mitt senaste tandläkarbesök. Det är nämligen så att över mina hörntänder på övre tandraden växer det två nya tänder. Och när jag frågade tandläkaren sa de att mina nuvarande hörntänder är mjölktänder som fortfarande sitter väldigt bra. Detta har gett mig mycket ångest eftersom att jag tänker att jag kommer se riktigt ful ut. Min fråga är då om det är möjligt att dra ut mjölktänderna samt mina nya hörntänder (som växer långt upp i tandköttet) och ersätta dessa med någon typ av fake-tänder. För att förtydliga vill jag säga att mina nuvarande tänder inte orsakar mig någon smärta utan det är endast pga mitt utseende. Tack på förhand!

Svar:

Hej!
Be om en tid vid kliniken och ta någon vuxen med dig för att tala igenom din situation.
Rutinen är att vid nio års ålder ska det fastställas genom klinisk undersökning/palpation och röntgen
att permanenta hörntänder finns (det är oerhört sällsynt att anlag saknas) och hur de ligger i förhållande till den mindre framtandens rot
och hur de kan förväntas bryta fram och om problem kan förväntas.
Detta har tydligen inte gjorts på dig och att nu lämna dig med mjölktänder kvar på denna väsentliga position är inte ok.
Mjölktänder är inte lämpliga i en vuxen käke då de blir för små i tandraden mm.
Nu behöver man göra en ordentlig undersökning – gärna med en tandregleringsspecialist för att bedöma hur man bäst löser situationen.
Om hörntänderna faktiskt är på väg så får man sannolikt hjälpa dem att komma på bra plats och först skapa utrymme genom att ta bort mjölktänderna.
Eventuella andra justeringar av grannarnas positioner kan behövas för att få detta snyggt och funktionellt. ”Fake” tänder är inte aktuellt eftersom du ju
sannolikt har egna permanenta att tillgå men de måste få hjälp att komma på rätt plats.
I de flesta Landsting kan man fritt välja vårdgivare bara denne är ansluten till den fria barn och ungdomstandvården.
Klokt är att välja en större klinik gärna med specialkunskap i tandreglering.