Tandbro

Fråga:

För 1,5 år sedan fick jag en bro insatt nu har jag fått en inflamation vid tandroten med varbildning. Min tandläkare har slutat på kliniken och nästa tandläkare menar att detta inte har med bron att göra ,så garantin gäller inte. Hon vill borra ett hål i bron och rotfylla tanden. Är detta rimligt att jag ska betala för detta? Försvagas inte bron i sådant fall? Innan detta gick jag hos en annan tandläkare på samma klinik då rotfyllde jag en tand vilket jag betalade 6900 kr för , efter 4 månader och 4 besök senare ( då motsatt tand slipades ner ) blev jag tvungen att dra ut tanden ( jag hade då gått 4månader med tandvärk ) då fick jag snällt betala för att dra ut tanden. Finns det ingen garanti på lagningar alls jag fick betala 8000 för att i slutänden dra ut en tand och hade tandvärk i 4 månader?

Svar:

Hej!
Det är trist när en tämligen ny bro måste åtgärdas, men inte så ovanligt och en stödtand rotbehandlas. En tand som förses med krona är ofta sedan tidigare utsatt för mycket behandling och arbetet med kronan/bron kan bli för mycket för pulpan. Det går ofta inte att förutsäga tyvärr utan konstateras när symptomen kommer. Man kan i regel rotbehandla genom kronan och man gör detta så skonsamt som möjligt förstås. Rotbehandlingen är tillkommande behandling som du får betala.
Skulle bron behöva göras om, och din tandläkare är medlem i Privattandläkarna så finns ett tvåårigt garantiåtagande på bron räknat från cementeringsdatum.