Tandbro som inte passar in till mina andra tänder

Fråga:

Hej, jag fick en tandbro, som inte passar in i min mun, alltså hörntanden är jättestor och lång o är inte alls som min tand såg ut innan, jag påpekade detta innan vi satt fast den, men tandläkaren sa att den kommer se bättre ut när vi tryck in den ordentligt, sagt o gjort, efteråt kände ändå att det inte var bra men jag hade fortfarande bedövning kvar, när jag är hemma och bedövningen släpper så ser tanden värre ut, jag mår jättedåligt, jag vet inte vad jag ska ta mig till, jag har en ny tid, men vad kan man göra åt saken? Är det verkligen bara att dra bort bron o börja om?

Svar:

Hej!

Att cementera en bro utan patentets fulla samtycke är att riskera en missnöjd patient med krav på åtgärd. En bra idé vid tvekan vid inprovningen kan vara att cementera bron temporärt ”till påseende” och invänjning innan den sätts fast permanent. Hörntanden är en särskilt viktig tand både i bettfunktion och estetik.

Om utformningen av hörntanden inte blivit acceptabel bör man fundera över och utreda varför och exakt vad är problemet: estetiskt, bettfunktion, renhållning. Orsaken kan vara att det inte funnits plats att utforma kronan p g av att för lite avverkats vid preparationen av tanden och teknikern inte haft annat val än att bygga ut då konstruktionen ju kräver vissa mått för hållbarhet, men det kan även vara så att det inte var möjligt att slipa ner mer. Det  är även upp till tandläkaren att ge instruktioner till teknikern om hur det färdiga arbetet ska se ut. Möjligheten att genom justerande slipning av porslinet göra dig nöjd saknas sannolikt och då gäller acceptans eller omgörning.

Om din tandläkare är medlem i Privattandläkarna så finns ett treårigt garantiåtagande avseende bron men du kan inte bara kräva att bron ska göras om. Du ska först diskutera med din behandlande tandläkare och om ni inte löser detta så ska du skriftligen klaga till vårdgivaren som då har en månad på sig att svara. Om  ni kör fast så kanske du ska söka en annan klinik för en second opinion och bedömning av din bro.