Tand implant

Fråga:

Hej!
I början av året tog jag ut mina två tänder (på höger sidan tand nr 5 och nr 6 i underkäken). På denna sidan blev det kvar bara tand nr 8. Tand nr 7 hade redan tagits ut tidigare eftersom jag ville sätta in implantaten (tand nr 5 och tand nr 6). 3 månader efter borttagning av tänderna påbörjades implantat process. Hela implantat processen gick bra utan komplikationer. Men när jag kom hem efter tandinsättning blev jag chockad när jag såg att i min mun fanns 2 barntänder. Dessutom glappet mellan den nya tanden nr 6 och tand nr 8 hade blivit så stor att om jag skulle vilja implantera tand nr 7 då måste jag sätta en ny extra tand eller en mycket större tand än mina egna. Jag var inte nöjd med resultatet och två dagar senare gick jag tillbaka till tandläkare för att få veta varför de nya tänderna är så små. Tyvärr fick jag ett konstigt svar: ”Alla implantaten och tänder var bra och att jag har jättedåligt käkben och därför kunde han inte göra någonting mer.Jag skall inte klaga på arbetet eftersom jag inte vet hur implantat skall vara.

Efter det svaret blev jag lite förvånad och bokade tid hos en annan tandläkare som är också specialist på tandimplantat och bad han göra en bild och göra en bedömning. Jag ville bara veta om jag verkligen inte förstod något om tandimplantat. Jag fick då svar att i mitt käkben fanns en grop som var kvar efter tandborttagning .Tandläkare förklarade att gropen skall fyllas med en speciell massa för tandben och efter det ska man sätta in normal tandimplantat.

Tand nr 5 är i samma storlek som tand nr 4 på vänstra sida och tand nr 6 är i samma storlek som tand nr 5 på andra sidan. Respektive har jag fått tand nr 4 och tand nr 5 istället för tand nr 5 och tand nr 6. Jag är inte nöjd och känner mig besviken. Var ska jag lämna mitt klagomål? Vem kan ge mig en bedömning gällande tandimplantaten? Jag vill ha rätt storlek på tänderna. Kan jag kräva att tandläkaren som gjorde tandimplantaten korrigerar tandstorlek?

Svar:

Hej!
Det är alltid tråkigt när patienten efter en längre och kostsam behandling inte känner sig nöjd med resultatet. I många fall har tandläkaren gjort det bästa möjliga under rådande individuella förhållanden och förutsättningar, men inte kommunicerat detta till sin patient. Information före behandlingen är A och O för att realistiska förväntningar ska kunna ställas på behandlingsresultatet.

I ditt fall har man tydligen valt ett mindre implantat beroende på att benmängd och kvalité inte är tillräckligt bra för att kunna installera något kraftigare. Det är sannolikt en korrekt riskbedömning men du skulle ha varit delaktig i diskussionen och kanske då valt en annan terapi. Man ska vara försiktig med att avlägsna skruvar i ett klent ben och en specialist bör nog göra bedömningen om bästa åtgärd. Om din tandläkare är medlem i Privattandläkarna kan du efter ett samtal till Privattandvårdsupplyningen 08-555 44 655 få kontakt med en förtroendetandläkare och nämnd som kan göra en bedömning av behandlingen och ge råd .