Tack för hjälpen!

Fråga:

Hej stärkt av ert svar igår gick jag tillbaka till tandläkaren och berättade att jag inte alls var nöjd.
Tandläkaren tyckte färgen var rätt trots mina protester så någon ny krona kommer det inte bli, men fick kronan nerslipad för att passa bättre i form och putsad för att bli ljusare i färg. Tycker fortfarande att färgen är fel. Och undrar om det är så man går tillväga? Slipar på gjuten krona? Får nog leva med den. Bad att jag måste få vara med och bestämma färg på de återstående kronorna och vara med och kolla innan något cementeras. Det kommer jag nog, Tror att en tidspress ligger bakom och att tiden inte fanns för att fråga mig, patienten, det förstår jag men överväger ändå att byta tandläkare inför resten som Skall åtgärdas. Vill verkligen lita på tandläkaren. Men Känner mig inte säker.

Svar:

Hej igen!
Min erfarenhet efter 45 år som kliniskt verksam tandläkare är att det är avgörande
att patienten är trygg, känner sig sedd och har förtroende för sin behandlare.
Tidsbrist får inte ge konsekvenser som patienten sedan ska leva med.
Att slipa på en porslinskrona för att den är något lite hög i bettfunktion är ok men att slipa om formen för att den är för stor är inte ok.
En porslinyta som är slipad och putsad når aldrig helt den glansiga släta yta som kom från teknikern.
Klokt är noga att ta en paus i den planerade behandlingen och lösa detta problem först.
Att inte göra om kronan nu kan ju medföra att hen förlorar en patient, det är trist och i vissa lägen får man lyfta blicken
och tänka i termer av good-will och långsiktighet.
Fundera, ta ett samtal till med din behandlande tandläkare och/eller ta in en second opinion.