Struken från patienlistan

Fråga:

Jag är 76 år o tycker det är onödigt att lägga pengar på undersökning. Vill bara laga gamla lagningar som gått sönder. Ringde återbud om undersökning o de ville ge mig en ny tid. Jag sa att jag väntar på att ngt blir akut.
Jag ströks då från patientlistan. Är det riktigt?
Vänligen

Svar:

Hej,

Det kan variera hur man bygger upp sina patient/kundregister. Många tandläkare anser det viktigt att man underhåller sin munstatus främst genom regelbundna undersökningar och vill då inte ha enbart akutpatienter i sin patientstock. Förslagsvis kan du vända dig till en akutmottagning, de behandlar bara det akuta problemet och brukar har bra öppettider.