Sönderslagen tand

Fråga:

När tandläkaren skulle dra ut en tand råkade tandläkaren slå sönder en intilliggande tand som är rotfylld. Efter olyckan sa han att tande var gammal och hade nog snart gått sönder. Sen frågade han om jag ville ha krona eller dra tanden. Nästa gång vi träffades frågade jag vad krona skulle kosta men då var det inget bra alternativa. Nu undrar jag när tandläkaren gör en miss ska patienten betala hela kostnaden eller vad gäller. Vi har inte än pratat om kostnaden på tanden. Vill bara höra vad som gäller i ett sådant här fall.

Svar:

Hej,

Jag tycker att man som tandläkare alltid ska informera patienten om hens munstatus får då har man större förståelse dels om man själv råkar bita sönder någon tand eller om en smärta uppkommer. Hade du vetat att den nu skadade tanden ändå var i mycket dåligt skick skulle du säker ha större förståelse för att den inte höll. Det är också viktigt och vår skyldighet som tandläkare att tala om att nu var det något som denna behandling orsakade som leder till mer tandvård och att man då kan vara ärlig och ”bjuda” på det eller i alla fall ge en rabatt på behövd tandvård. Det är alltid viktigt att ge ett kostnadsförslag innan för att minimera risken för missförstånd.