Snus

Fråga:

Hej jag har snusat ett tag nu och jag har börjat med dem nya tobaksfria produkterna även kallad ’All white’ och jag undrar om dem är bättre för tänderna än den vanliga med Tobak.

Svar:

Det är inte nikotinet som skadar tandköttet det missfärgar tänderna men är inte den frätande substansen i snus.
Nikotin är skadligt för hjärta och kärl och nikotinhalten i snus är mycket hög så det är bra att du slutat.
Men den lokala skadan som snus genom sitt höga pH (som lut) orsakar på tandkött och underliggande ben är nog
inte borta i dessa produkter.
Den blottade tandhals som uppstår genom förlust av tandkött och ben går inte att reparera tyvärr.
Mitt råd är att du använder de nikotinfria som en hjälp att sluta helt.