Snus och tandkött

Fråga:

Jag undrade vad det är i snuset som får tandköttet att dra sig tillbaka. Är det en blandning av olika ämnen eller vad är det? Undrar även hur lång tid det tar från att man börjar snusa tills att det blir problem med tandköttet.

Svar:

Hej!

Snus har en frätande effekt på tandköttet på grund av sitt höga PH – som lut kan man säga. Tandköttet är tämligen tunt i det aktuella området över tandroten och även underliggande ben. Att det dra sig tillbaka är ett försök att komma undan det skadliga.

Tandköttets – och benets – fäste till tandroten är unikt och kan aldrig återskapas.
Vad som krävs i tid och mängd för att skada ska uppstå är i viss mån individuellt – men om du haft en prilla inne så kan du säkert se och känna att slemhinnan är påverkad.

Dessutom innehåller snuset massor av kemiska ämnen som sannolikt inte är särskilt nyttiga. Dessutom är det hög nikotin halt – mycket högre än i cigaretter – som driver upp puls och blodtryck.

Snusare har svårt att sluta – så mitt råd är: låt bli.