Smärta i tanden efter lagning

Fråga:

Hej,
Jag har en nyligen lagad kindtand i överkäken .
Jag hade inte ont i tanden innan besöket, men har nu kraftiga besvär.
Enligt tandläkaren var det ett djupt hål nära pulpan och det är anledningen till min molande värk och det faktum att tanden är väldigt öm.
Han rekommenderar att rotfylla tanden med hjälp av en specialist. Det är dessvärre lång väntetid på dessa specialister som det verkar.
Min fråga är om rotfyllning är enda lösningen på problemet om jag inte vill rycka ut tanden. Finns det inget sätt att mildra påfrestandet på pulpan med ett mindre ingrepp?

Med vänlig hälsning

Svar:

Hej!

Tyvärr är pulpan tydligen skadad av det djupa kariesangreppet och är nu inflammerad. Behandlingen är då att ta bort inflammerad vävnad i pulpan och rotkanalerna dvs rotbehandla och rotfylla. Om din tandläkare anser att detta bäst görs av en specialist och väntan är lång så får hen göra en akut insats nu för värken kan bli rejäl när inflammationen fortskrider. Vänta inte utan be om en snar tid för detta.