Slipning

Fråga:

Hej!
Jag gjorde nyligen flera tandbroar. Tanden nummer 3 i underkäket var förstor tyckte tandläkaren och slipade väldigt mycket på min friska tand utan att fråga mig. Jag märkte det först när jag kom hem, jag åkte direkt tillbaka för att kolla med honom varför han gjorde det och hans svar var endast att han var tvungen eftersom tanden var förstor. Får en tandläkare göra sådär och kan man kräva skadestånd och isåfall av vem?

Svar:

Hej!
Det förefaller bakvänt att slipa på motbitande tand för att nya kronan är för stor.
Mindre förutsedda justeringar kan behöva göras vid konstruktion av kronor och broar
för att skapa så bra bettförhållanden som möjligt men inte för att kronan blivit för stor.
Tandläkaren gör en bedömning av ”felet” och behov av justering och hur det ska göras.

Preparationsjustering? Nytt avtryck? Slipa på porslinet? Slipa på motbitande tand?
Om man väljer det senaste ska patienten förstås informeras om varför och alternativ och konsekvens.

Det kan ha flera orsaker att tandläkaren inte slipat undan tillräckligt på stödtanden för att ge teknikern möjlighet att forma en tand i rätt form och storlek och/eller att teknikern gjort en för klumpig tand trots gott om plats. Det kan även bero på att bettregistreringen inte blivit helt korrekt och att funktionsytan hamnat fel.
Din tandsubstans får du inte tillbaka men en förklaring och förståelse kan lugna.
Vänd dig först till kliniken. Blir du inte nöjd med svaret därifrån så kan du om din vårdgivare är medlem i Privattandläkarna kontakta Privattandvårdsupplysningen.
Alternativt göra en anmälan till Patientförsäkringen för bedömning av om det kan bedömas som en behandlingsskada.