Skruven lyser igenom implantat

Fråga:

Hej!
Jag har fått en tandimplantat (bakre kindtand, underkäke) för några veckor sedan. Väl hemma insåg jag att det fanns en ful grå fläck i mitten.
Jag gick tillbaka till tandläkaren som la på något material som man annars använder för lagringar av tänder. När jag påpekade att fläcken syntes lite mindre men att den fortfarande var där svarade tandläkaren att det var skruven som lyste igenom och att man inte kan göra något åt det.

Jag har frågat runt lite i bekantskapskretsen och ingen med implantat kände igen det jag beskrev.

Nu undrar jag för det första om det kan vara så att skruven lyser igenom ett implantat även om man gör allt rätt eller om någonting inte står rätt till där.

För det andra undrar jag – om det inte ska vara så – vad kan man då göra åt det? Behöver man sätta dit ett helt nytt implantat?

Tack så mycket för hjälpen!

Svar:

Hej!

Det finns två varianter av implantatburen konstruktion, cementerad eller avtagbar/skruvad. Själva skruven i käkbenet är densamma men den sammanfogande delen mellan skruv och protetisk konstruktion/krona kan väljas olika och här sammanvägs den totala bettsituationen/prognos för implantatet och närliggande tänder/estetik mm. Patienten förbereds och görs delaktig lämpligen med in diskussion och motivering före behandlingens utförande så att förväntningarna på resultatet är korrekta.

En skruvad konstruktion har fördelen att den lätt kan justeras/byggas ut eller om/repareras och egentligen drömmer och önskar vi som behandlare att alla protetiska konstruktioner var så hanterbara. Skruvhålet måste ju vara åtkomligt och täcks då med en compositfyllning som tyvärr kan avvika från porslinet i tuggytan i färg och opacitet. Beroende på omständigheter ovannämnda kan man dock välja att cementera kronan på implantatet och får då hela tuggytan i porslin. Diskutera med din behandlande tandläkare om varför hen valt en avtagbar konstruktion och om compositen kan justeras till en bättre estetik.